రాజమండ్రి లో జరగబోవు ఫోటో ఎక్స్పో పోస్టర్ ఆవిష్కరణ

ఫోటోస్పాట్ : ఫోటో ట్రేడ్ ఫెయిర్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ వీడియో గ్రాఫర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వారి సహకారంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఫోటో అండ్ వీడియోగ్రాఫర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, రాజమండ్రి ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ రిలేటెడ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రాజమండ్రి వీడియో గ్రాఫర్స్ ఎడిటర్స్ అండ్ డిజైనర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వారి అనుబంధంతో

Jun 22, 2023 - 15:40
 0  802
రాజమండ్రి లో జరగబోవు ఫోటో ఎక్స్పో పోస్టర్ ఆవిష్కరణ

ఫోటోస్పాట్ : ఫోటో ట్రేడ్ ఫెయిర్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ వీడియో గ్రాఫర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వారి సహకారంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఫోటో అండ్ వీడియోగ్రాఫర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, రాజమండ్రి ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ రిలేటెడ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రాజమండ్రి వీడియో గ్రాఫర్స్ ఎడిటర్స్ అండ్ డిజైనర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వారి అనుబంధంతో ఆగస్టు 4 5 6 తారీకుల్లో జరగబోయే ఫోటో ఎక్స్పో పోస్టర్ లాంచింగ్ 20-06-2023 సాయంత్రం 8 గంటలకు ప్రింటోనీగా కలర్ ల్యాబ్ లో ల్యాబ్ ఓనర్ మురళీకృష్ణ గారు మరియు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పోసిన వీరేంద్ర గారు జిల్లా అధ్యక్షులు కోని శ్రీను గారు, రాజమండ్రి ఫోటో అండ్ వీడియో గ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ ప్రముఖులు మరియు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండల  ఫోటో అండ్ వీడియో గ్రఫీ పెద్దల సమక్షంలో ఎక్స్పోకు సంబంధించిన పోస్టర్ లాంచింగ్ చేయడం జరిగింది

PhotoSpot Desk PhotoSpot Telugu Photography Monthly Magazine. Contact : 9177992266 info@photospot.in

|| ఎడిట్ పాయింట్ ఇండియా ఫోటోస్పాట్ ||

తెలుగు ఫోటోగ్రఫీ మాసపత్రిక & వెబ్ ఛానల్
ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణ ల లో మండలాలు, పట్టణాలు వారీగా రిపోర్టర్స్ కావలెను.
మెయిల్ ఐడి: info@photospot.in.
Ph : 9177992266
web : www.photospot.in


EditPoint India Web Site : https://editpointindia.com/

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow