కంపనీ లో ఉద్యోగ అవకాశాలు..

ఫోటోస్పాట్ : ఎడిట్ పాయింట్ ఇండియా ప్రవైట్ లిమిటెడ్ సికింద్రాబాద్ కంపనీ లో ఉద్యోగ అవకాశాలు..

Feb 12, 2023 - 20:22
Feb 12, 2023 - 20:23
 0  215
కంపనీ  లో ఉద్యోగ అవకాశాలు..

ఫోటోస్పాట్ :  ఎడిట్ పాయింట్ ఇండియా ప్రవైట్ లిమిటెడ్ సికింద్రాబాద్ కంపనీ  లో ఉద్యోగ అవకాశాలు..
విడియో ఎడిటర్ : పోస్టులు 5 ( ఎడ్యుస్ , ప్రీమియర్ ప్రో , ఫైనల్ కట్ ప్రో , ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ )
(అనుభవం ప్రకారం 15k నుండి 20k వరకు )
టిజర్ ఎడిటర్ : పోస్టులు 5 ( ఎడ్యుస్ , ప్రీమియర్ ప్రో , ఫైనల్ కట్ ప్రో )
(అనుభవం ప్రకారం 20k నుండి 30k వరకు )
గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ : పోస్టులు 5 
(అనుభవం ప్రకారం 15k నుండి 20k వరకు )
హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్స్ : పోస్టులు 2
(అనుభవం ప్రకారం 15k నుండి 20k వరకు )
ఆల్బం డిజైనర్స్ : పోస్టులు 5
(అనుభవం ప్రకారం 15k నుండి 20k వరకు )
సినిమాటిక్ వీడియో గ్రాఫేర్ : పోస్టులు 5
(అనుభవం ప్రకారం 25k నుండి 35k వరకు )
candid ఫోటో గ్రాఫర్  : పోస్టులు 5
(అనుభవం ప్రకారం 25k నుండి 35k వరకు )
PH :  9392802549 (11am to 6pm)
email : info@editpointindia.com

PhotoSpot Desk PhotoSpot Telugu Photography Monthly Magazine. Contact : 9177992266 info@photospot.in

|| ఎడిట్ పాయింట్ ఇండియా ఫోటోస్పాట్ ||

తెలుగు ఫోటోగ్రఫీ మాసపత్రిక & వెబ్ ఛానల్
ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణ ల లో మండలాలు, పట్టణాలు వారీగా రిపోర్టర్స్ కావలెను.
మెయిల్ ఐడి: info@photospot.in.
Ph : 9177992266
web : www.photospot.in

EditPoint India Web Site : https://editpointindia.com/

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow