వందేళ్ళ నికాన్

Share This :

అవును నిజమే nikon సంస్థ వందేళ్ళు పూర్తిచేసుకోబోతుంది. ఎన్నో రకాల నూతన ఉత్పత్తులతో మార్కెట్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకుంటూ వందేళ్ళ మైలురాయిని దాటబోతుంది, ఈ సందర్భంగా

Read more

నేషనల్ వీడియో ఫోటో ఫెయిర్ 2017 ముంబాయి లో

Share This :

నేషనల్ వీడియో ఫోటో ఫెయిర్ 2017 2017 లో నేషనల్ వీడియో ఫోటో ఫెయిర్ ముంబాయి లో జరుగుతుందని ఇమేజింగ్ & మీడియా టెక్నాలజీ వారు తెలియచేసారు ..

Read more