చిత్తూరు జిల్లా ఫోటో&వీడియోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కి వినతిపత్రం

Share This :

చిత్తూరు జిల్లా ఫోటో అండ్ వీడియోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు జరిగి 4నెలలు గడిచిన ఇంకా సర్వసభ్య సమావేశం జరగలేదని  తోoదరలో జరిపించి, కమిటిని ఎంపిక చేయాలని, అదేవిధంగా

Read more

ఫోటో ట్రేడ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గం

Share This :

ఫోటో ట్రేడ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గం.. సేకరణ : సలీం షేక్ గారి ముకపుస్తకం నుండి… Share on: whatsapp

Read more