వీడియోగ్రఫీ ఉనికి మరియు ఉపాధి మార్గాలు

Share This :

వీడియోగ్రఫీ ఉనికి మరియు ఉపాధి మార్గాలు. ప్రస్తుతం మనం ఉపయోగిస్తున్న వీడియోగ్రఫీ కెమెరాలకు ఒక ఉనికిని 1861 సంవత్సరం లో థామస్ ఎడిసన్ అనే శాస్త్రవేత్త  మొదటి 

Read more

కడపలో పానసోనిక్ 4K టెక్నాలజీ వర్క్ షాప్

Share This :

జనవరి 5 న కడప ఫోటో & వీడియోగ్రాఫర్స్ మరియు ఏ.పి. ఫోటో & వీడియోగ్రాఫర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో పానసోనిక్ 4K టెక్నాలజీ వర్క్

Read more